Chung-kuei Chang


Chung-kuei Chang resmi
Afiş Rolü Film Adı Tarihi
Huo shao dao  Oyuncu: Huo shao dao 1990
 Do wang san hu jiang  Oyuncu: Do wang san hu jiang 1990
Ren zhe da jue dou Oyuncu: Ren zhe da jue dou 1987
 Mao tou ying  Oyuncu: Mao tou ying 1981
 Shu shi shen chuan  Oyuncu: Shu shi shen chuan 1981
Qian wang dou qian hou Oyuncu: Qian wang dou qian hou 1981
 Chuang wang li zi cheng  Oyuncu: Chuang wang li zi cheng 1980
Gong yi la ma Oyuncu: Gong yi la ma 1980
Long quan she shou dou zhi zhu Oyuncu: Long quan she shou dou zhi zhu 1979
Gong fu qi jie Oyuncu: Gong fu qi jie 1979
Shang Hai tan da heng Oyuncu: Shang Hai tan da heng 1979
Zhe jian chuan ji Oyuncu: Zhe jian chuan ji 1979
Chat biu mai chung Oyuncu: Chat biu mai chung 1979
Zhao ji zai da heng hang Oyuncu: Zhao ji zai da heng hang 1979
You ling shen Oyuncu: You ling shen 1979
 Hou fu ma  Oyuncu: Hou fu ma 1978
Lian pu Oyuncu: Lian pu 1978
Yung chun ta hsiung Oyuncu: Yung chun ta hsiung 1977
Xue lian huan Oyuncu: Xue lian huan 1977
Yin yang xie di zi Oyuncu: Yin yang xie di zi 1977
Da tai jian Oyuncu: Da tai jian 1976
Xin si wang you hu Oyuncu: Xin si wang you hu 1975
Ying xiong ben se Oyuncu: Ying xiong ben se 1973
Twitter Facebook Google+