Chung Wang


Chung Wang resmiDoğum tarihi: 02 Nisan 1947
Doğum yeri: Shanghai, Çin
Gerçek ismi: Chiang Pei-chun
Afiş Rolü Film Adı Tarihi
 Chen xing  Yönetmen: Chen xing 1998
Chang duan jiao zhi lian Yönetmen: Chang duan jiao zhi lian 1988
Ling chen wan can Yönetmen: Ling chen wan can 1987
Liu mang gong pu Yönetmen: Liu mang gong pu 1985
 Seçim - Hak se wui  Oyuncu: Seçim - Hak se wui 2005
 Mo jong yuen So Hat-Yi  Oyuncu: Mo jong yuen So Hat-Yi 1992
Liu mang gong pu Oyuncu: Liu mang gong pu 1985
 Xiong bang  Oyuncu: Xiong bang 1981
 Zhi fa zhe  Oyuncu: Zhi fa zhe 1981
Nan whang bei gai Oyuncu: Nan whang bei gai 1980
Fen nu qing nian Oyuncu: Fen nu qing nian 1973
Shui hu zhuan Oyuncu: Shui hu zhuan 1972
Shi san tai bao Oyuncu: Shi san tai bao 1970
Twitter Facebook Google+