Elaine Jin


Elaine Jin resmi
Afiş Rolü Film Adı Tarihi
Beijing Love Story Oyuncu: Beijing Love Story 2014
The House That Never Dies Oyuncu: The House That Never Dies 2014
 33 Postcards Oyuncu: 33 Postcards 2011
 Yi yi Oyuncu: Yi yi 2000
 Song jia huang chao Oyuncu: Song jia huang chao 1997
 Dei ha ching Oyuncu: Dei ha ching 1991
 Jue biu yat juk Oyuncu: Jue biu yat juk 1990
 Ban wo chuang tian ya Oyuncu: Ban wo chuang tian ya 1989
 Sheng gang shuang long Oyuncu: Sheng gang shuang long 1989
 Xue mei gui Oyuncu: Xue mei gui 1988
Yan man ying hung Oyuncu: Yan man ying hung 1988
Dai jeung foo yat gei Oyuncu: Dai jeung foo yat gei 1988
San dui yuan yang yi zhang chuang Oyuncu: San dui yuan yang yi zhang chuang 1988
San ren shi jie Oyuncu: San ren shi jie 1988
 Huan chang Oyuncu: Huan chang 1985
 Shi lai yun dao Oyuncu: Shi lai yun dao 1985
 Yi ren zai jian Oyuncu: Yi ren zai jian 1984
 Shao ye Wei Wei Oyuncu: Shao ye Wei Wei 1983
Twitter Facebook Google+