Sheila Chan


Sheila Chan resmi
Afiş Rolü Film Adı Tarihi
 Seung joi ngo sam Oyuncu: Seung joi ngo sam 2001
 Er yue san shi Oyuncu: Er yue san shi 1995
 Zhu guang bao qi Oyuncu: Zhu guang bao qi 1994
 Cheng shi nu lie ren Oyuncu: Cheng shi nu lie ren 1993
 So Hak-Yee Oyuncu: So Hak-Yee 1993
 Huang Fei-Hong zhi gui jiao qi Oyuncu: Huang Fei-Hong zhi gui jiao qi 1993
 Jia you xi shi Oyuncu: Jia you xi shi 1992
 Zhuo gui zhuan men dian Oyuncu: Zhuo gui zhuan men dian 1991
 Zui jia zei pai dang Oyuncu: Zui jia zei pai dang 1990
 Tai yang zhi zi Oyuncu: Tai yang zhi zi 1990
 Dou sing Oyuncu: Dou sing 1990
 Hua xin meng li ren Oyuncu: Hua xin meng li ren 1989
 Tou qing xian sheng Oyuncu: Tou qing xian sheng 1989
 Zhuan qiao qiang jiao Oyuncu: Zhuan qiao qiang jiao 1983
Twitter Facebook Google+