Yuk Wah Cheung


Yuk Wah Cheung resmi
Afiş Rolü Film Adı Tarihi
 Yuen chi mo hei  Oyuncu: Yuen chi mo hei 1999
 Ngoi ngei ngoi do saat sei ngei  Oyuncu: Ngoi ngei ngoi do saat sei ngei 1997
 Suen sei cho  Oyuncu: Suen sei cho 1997
 Da san yuan  Oyuncu: Da san yuan 1996
 Chung fung dui liu feng gaai tau  Oyuncu: Chung fung dui liu feng gaai tau 1996
 Woh ping faan dim  Oyuncu: Woh ping faan dim 1995
 Jin yu man tang  Oyuncu: Jin yu man tang 1995
Twitter Facebook Google+